Seminarium om EPD-generator

Nyheter

Seminarium om EPD-genrator är nu tillgängligt att se i efterhand. Seminariet behandlade vad en EPD är, varför krav ställs på EPD data nu, vilka sätt en EPD kan skapas och hur SBI/One Click LCA EPD-generator fungerar samt tillgängliga licensalternativ.

Se EPD-kartan

Nyheter

För att hjälpa inköpare har vi skapat en ”EPD-karta” där företag med miljövarudeklarationer framgår. Vi uppdaterar givetvis informationen när vi får kännedom om förändringar, kontakta SBI om ditt företag saknas.

Öppet brev till nya bostadsministern Märta Stenevi

Nyheter

Johan Lindström, vd Plåt & Ventföretagen, Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong och Björn Åstedt, vd Stålbyggnadsinstitutet, skriver ett öppet brev till nya bostadsministern Märta Stenevi, med förhoppningen om att hon ska lyssna till experter från alla olika materialområden.

Provning av korrugerade rostfria balkliv i projektet SUNLIGHT

Nyheter

Utvecklingsprojektet SUNLIGHT (Sustainable, maintanance-free and lighter beams for stronger Swedish infrastructure) avser att utveckla och verifiera ett helt nytt brokoncept med svetsade balkar med ett korrugerat liv i höghållfast rostfritt stål. Målet med projektet är att uppnå avsevärda besparingar i material- och produktionskostnader, minska vikt och livscykelkostnaden med minst 20 %. Konceptet har stor potential att i framtiden möjliggöra ännu mer kostnadseffektiva samverkansbroar.

Ny kurs Bjälklagsbalkar

Inbjudan

Kurs om bjälklagsbalkar av typ HSQ. Kursen går igenom hur konstruktören kan tänka kring utformningen av ett stomsystem och viktiga aspekter. Dimensionering av bjälklagsbalkar gås igenom med beräkningsexempel.

EPD-generator för stålbyggnadsbranschen

Nyheter

Vi på Stålbyggnadsinstitutet får allt oftare frågor från stålbyggare, stålentreprenörer och smeder som behöver hjälp med att besvara frågor om EPD- och miljödata. Ni kanske redan har fått sådana frågor?

Tidningen Stålbyggnad 4/2020 ute nu

Nyheter

Årets sista nummer av tidningen Stålbyggnad är nu utgiven. Nu när många arbetar hemifrån kan det passa bra att läsa den som pdf här.

Ny bok: Beräkningsexempel Stålbyggnad

Nyheter

I den nya boken har professor emeritus Torsten Höglund, KTH och Bo-Gert ”Lurvas” Lundgren, Stålbyggnadsteknik sammanställt 31 beräkningsexempel. Exemplen är mycket utförliga och ger vägledning på vanligt förekommande, och knepiga, frågeställningar om hur eurokoder och andra standarder ska tillämpas.

Stålnytta när tillfällig bro sparar tre varv runt jorden

Nyheter

Vid bygget av Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Dåvamyran byggs en tillfällig bro för att minska transportsträckan för masshantering. Bron spar motsvarande 3 varv runt jorden i transportsträcka och stålbron kommer dessutom att kunna flytts vidare och återanvändas vid senare etapper.

Kurs online om Brandteknisk dimensionering

Inbjudan

Kursen presenterar de fundamentala aspekterna kring branddimensionering av stålkonstruktioner samt en gedigen genomgång av funktionaliteten av mjukvaran Elefir-EN.

Nominera till Stålbyggnadspriset 2021

Nyheter

Stålbyggnadspriset delas ut vart annat år till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i konstruktionen.

Fördelar med stål som ett byggnadsmaterial ur ett hållbarhetsperspektiv

Nyheter

Examensarbetet ”Fördelar med stål som byggmaterial ur ett hållbarhetsperspektiv”
publicerades efter sommaren 2020. Det gjordes av Hanna Brynhildsen på uppdrag av Stålbyggnadsinstitutet som ett examensarbete vid Chalmers.

Kurs online om regelverket och EN 1090-2 & -4

Inbjudan

Kursen är uppdelad på två halvdagar, förmiddagarna 14-15 december klockan 09-12 och kursen kommer att genomföras online via Zoom

Markus Glaas, årets mottagare av Silverbalken

Nyheter

Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling. I år delades Silverbalken ut för 46:e året i rad och mottogs av Markus Glaas vid en prisceremoni på Slussbron inför Stålbyggnadsdagen 2020.

Nu kan du ta del av presentationerna från Stålbyggnadsdagen

Nyheter

Nu kan du läsa presentationerna från Stålbyggnadsdagen 2020.