Seminarium med årsmöte 2021

Inbjudan

Välkommen till seminarium och årsmötet den 18:e maj där SBI kommer redovisa 2020 års verksamhet. Mötet är öppet för SBI:s medlemmar tillika intressenter i Stiftelsen för Svensk Stålbyggnadsforskning.

Ny handbok om Telferbanor

Nyheter

Publikation 51 Telferbana gavs ut av SBI 1976 och var baserad på stålbyggnadsnorm 70 samt tidens teknik för stålbyggande. Nu publiceras en ny handbok för dimensionering av telferbanor och tillhörande konstruktioner

Nummer 1–21 av tidningen Stålbyggnad ute nu

Nyheter

Årets första nummer av tidningen Stålbyggnad är nu utgiven. Nu när många arbetar hemifrån kan det passa bra att läsa den som pdf här.

Resan mot fossilfritt stål börjar i Gällivare

Nyheter

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu ett nytt och avgörande kliv framåt i arbetet med att producera fossilfritt stål för världsmarknaden. Industrialiseringen av tekniken som utvecklas inom HYBRIT inleds i Gällivare där världens första produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp – råvaran till stålet – planeras.

Fler EPD:er till Stålbyggnadsbranschen är på väg

Nyheter

Idag, den 16 mars, startade onboardingen för att lära sig att använda EPD-generatorn One Click LCA. 9 företag har valt att påbörja resan mot att publicera egna EPD:er.

Remissvar på Boverkets förslag till föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader

Nyheter

Förslaget till föreskriften har sin grund i lagförslaget om ny lag med krav på klimatdeklaration för byggnader som förväntas träda ikraft 1 januari 2022. Förslaget, precis som bakom liggande lagförslag, uppvisar brister varav den allvarligaste är att endast delar av byggnadernas livscykel ska beaktas.

Seminarium om EPD-generator

Nyheter

Vårt välbesökta seminarium om EPD-genratorn är nu tillgängligt att se i efterhand. Seminariet behandlade vad en EPD är, varför krav ställs på EPD data nu, vilka sätt en EPD kan skapas och hur SBI/One Click LCA EPD-generator fungerar samt tillgängliga licensalternativ.

Se EPD-kartan

Nyheter

För att hjälpa inköpare har vi skapat en ”EPD-karta” där företag med miljövarudeklarationer framgår. Vi uppdaterar givetvis informationen när vi får kännedom om förändringar, kontakta SBI om ditt företag saknas.

H2 Green Steel bygger storskaligt fossilfritt stålverk i Norbottten

Nyheter

I Svartbyn utanför Boden ska företaget H2 Green Steel bygga ett helt nytt integrerat stålverk för produktion av fossilfritt stål baserat på vätgasteknik.
Fotograf: Mats Engfors/Fotographic

Öppet brev till nya bostadsministern Märta Stenevi

Nyheter

Johan Lindström, vd Plåt & Ventföretagen, Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong och Björn Åstedt, vd Stålbyggnadsinstitutet, skriver ett öppet brev till nya bostadsministern Märta Stenevi, med förhoppningen om att hon ska lyssna till experter från alla olika materialområden.

Provning av korrugerade rostfria balkliv i projektet SUNLIGHT

Nyheter

Utvecklingsprojektet SUNLIGHT (Sustainable, maintanance-free and lighter beams for stronger Swedish infrastructure) avser att utveckla och verifiera ett helt nytt brokoncept med svetsade balkar med ett korrugerat liv i höghållfast rostfritt stål. Målet med projektet är att uppnå avsevärda besparingar i material- och produktionskostnader, minska vikt och livscykelkostnaden med minst 20 %. Konceptet har stor potential att i framtiden möjliggöra ännu mer kostnadseffektiva samverkansbroar.

Ny kurs Bjälklagsbalkar

Inbjudan

Kurs om bjälklagsbalkar av typ HSQ. Kursen går igenom hur konstruktören kan tänka kring utformningen av ett stomsystem och viktiga aspekter. Dimensionering av bjälklagsbalkar gås igenom med beräkningsexempel.

EPD-generator för stålbyggnadsbranschen

Nyheter

Vi på Stålbyggnadsinstitutet får allt oftare frågor från stålbyggare, stålentreprenörer och smeder som behöver hjälp med att besvara frågor om EPD- och miljödata. Ni kanske redan har fått sådana frågor?

Tidningen Stålbyggnad 4/2020 ute nu

Nyheter

Årets sista nummer av tidningen Stålbyggnad är nu utgiven. Nu när många arbetar hemifrån kan det passa bra att läsa den som pdf här.

Ny bok: Beräkningsexempel Stålbyggnad

Nyheter

I den nya boken har professor emeritus Torsten Höglund, KTH och Bo-Gert ”Lurvas” Lundgren, Stålbyggnadsteknik sammanställt 31 beräkningsexempel. Exemplen är mycket utförliga och ger vägledning på vanligt förekommande, och knepiga, frågeställningar om hur eurokoder och andra standarder ska tillämpas.